P R I S  Ö V R I G A  T J Ä N S T E R

M A S T E R I N G
Hel skiva
2250:-
Max 3 spår
850:-
D E S I G N
Pris per timme, avtal om fast pris kan slutas
400:-
A / D - K O N V E R T E R I N G
Pris per timme material
1500:-
C D - R  M A S T E R
Vid original i form av ej färdig CD-R (tex DAT) 1200:-
Samtliga priser är exklusive moms
Frågor: info@aparne.com