Ö V R I G A  T J Ä N S T E R 

Utöver kopiering och tryck erbjuder vi ett antal relaterade tjänster.

M A S T E R I N G

Mastering är en ljudredigeringsprocess där den färdiga mixen finslipas för att bättre passa sitt medium och den återgivningsutrustning den är avsedd för. För omastrade ljudproduktioner erbjuder vi professionell mastering som utifrån Era önskemål ger Ert material en rikare och mer enhetlig ljudbild. De som arbetar med detta är själva musiker. De är väl medvetna om den komplexitet och höga individuella anpassning denna konstform kräver.

D E S I G N

Om Ni vill ha hjälp med framtagning av original till tryck kan vi erbjuda alltifrån ren reproduktion till fullständig design. Självklart arbetar vi utifrån Era idéer och önskemål och skickar löpande provutskrifter för rapport och senare slutgiltigt godkännande.

A / D - K O N V E R T E R I N G

Om Ni levererar information till skivan analogt t.ex. på ett band, video eller vinyl måste informationen konverteras till digitalt format. Vi har professionell utrustning för detta och kan också redigera informationen enligt önskemål. Eftersom detta är ett ganska komplext ämne rekommenderar vi att Ni kontaktar oss angående just Ert material.