V ä l k o m m e n !

Vår verksamhet består av CD/DVD-konstruktion och CD/DVD-tillverkning. Med mottot att vara det bästa alternativet från 1 st till 500.000 st exemplar erbjuder vi tillverkning, tryck, design, A/D-konvertering och mastering. Vi vet att vi håller högsta tänkbara kvalitet till ett mycket lågt pris.

Saknas det en meny uppe till vänster?
- Klicka här för version utan java applet

For english version - click here